Yazarlar

Eden bağı doğrudan da, mövcud olubmu?

 Adəm və Həvva, həmçinin Eden bağı haqqında hekayələri güman ki, hər biriniz eşitmisiniz. Onun haqqında «Yaradılış» kitabının birinci fəslinin iyirmi

7 Dəqiqəyə oxunur

Novruz bayramı: Keçəlin toyunun müqəddəsliyi, Kosa və keçi

Şumerlilərin hansı xalqın əcdadı olması məsələsində mübahisələr bu gün də davam edir, amma mən də onları prototürk sayanlara daxiləm. Şumerlilər

12 Dəqiqəyə oxunur

Himyar krallığı: unudulmuş imperatorluq

Himyar Krallığı eramızdan əvvəl 110-cu ildə müasir Yəmən ərazisində meydana gəlib və eramızın 570-ci ilinə qədər mövcud olub. İndi daha

11 Dəqiqəyə oxunur

Gürcü masonluğunun müxtəsər tarixi

Gürcüstan mühiti Qafqazın elm, maarif və ictimai-siyasi həyatına çox böyük təsir edib. Xüsusilə, XIX əsr ərzində bura bir növ Qafqazın

8 Dəqiqəyə oxunur

Erməni masonluğunun müxtəsər tarixi

Bu günlərdə internet resurslarında, xüsusilə, rus seqmentində bir sıra erməni siyasətçinin mason olduğu barədə materiallar yayıldı. Lakin qısa müddət sonra

10 Dəqiqəyə oxunur

Orfey. Delfi məbədi

Zamanla bu qardaşlıq sistemi Romada korporasiyalarda və “Collegia”da özünü biruzə verməyə başladı. Özlərinə məxsus binalarda (Schola) toplanan birlik üzvləri əcdadları

9 Dəqiqəyə oxunur

Azərbaycana məxsus ən qədim İncil Matenadarana necə oğurlanıb aparıldı?

Hazırda Azərbaycan dövlətinə, xalqına və qədim Bayan monastırına məxsus bu qədim və nadir kitab Matenadaranda tam məxfi qrifi altında saxlanılır

4 Dəqiqəyə oxunur

Minos: ilk Avropa sivilizasiyası

Bəlkə də, minoslular elə finikiyalılar olub? Hansı ki, bu finikiyalılar ilk dənizçilər olaraq, bir neçə yerdə - hətta Şimali Afrikada

12 Dəqiqəyə oxunur

Çinampalar: Meksikanın “üzən” təsərrüfatları

Asteklər  haqqında düşünən insanların ağlına ilk gələn şey  insanların qurban edilməsi olsa da, Astek sivilizasiyasında bu təcrübədən daha çox şey var. Hernan

6 Dəqiqəyə oxunur

Xutulun: monqol döyüşçü şahzadə

Sonrakı dövrlərdə o, tarixin yaddaşında itdi. Lakin 1710-cu ildə fransız yazıçısı Fransua Petis de la Croix onun personajı əsasında "Turandot"

3 Dəqiqəyə oxunur

Enarilər: İskitlərin androgen şamanları

Maraqlıdır ki, Enari tarixdə androgen kahinlərin yeganə nümunəsi deyildi. Müxtəlif mədəniyyətlərdə və dinlərdə çoxlu nümunələr var idi, məsələn, Aştartın Kelabimləri,

6 Dəqiqəyə oxunur

Musa Misir fironu Axenatonla eyni şəxs olub?

Bu iddialardan başqa, Musanın misirli memar Senenmut olduğunu iddia edənlər, yəhudilərin Misirdən çıxışı ilə hiksosların firon I Ahmos tərəfindən sürgünü

7 Dəqiqəyə oxunur