Tədqiq və Tətöbbə

Liviyanın vəhşi qəbilələri: maxlyelər və ausilər

Atlas dağları ilə Nil çayı arasında, vəhşi heyvanlar və mürəkkəb relyefdə yerləşən Liviya qədim dünyada möcüzə və unikal yeri idi.

3 Dəqiqəyə oxunur

Odin yoxsa Müqəddəs Nikolay?

Bütün bütpərəst ənənələrdə tanrılar qismən xeyirxah, qismən isə şər hesab olunur, eynən insanlar kimi, yalnız bir fərqlə ki, tanrılara aid

3 Dəqiqəyə oxunur

Paqanizm və səmavi dinlərdə Tanrının adları

"Böyük Edda"dakı poemalardan biri olan "Qrimnir Nitqləri"ində (Grímnismál) Odinin 60-a yaxın adı sadalanır. Ümumi olaraq isə Odinin 170-ə yaxın adı

9 Dəqiqəyə oxunur

Şimal paqanizmi və xristianlıq

Bir tanrının ölümü, tanrıların ölməz və yenilməz olduğuna dair ümumi inancdan maraqlı bir uzaqlaşmadır. Yunan və Roma panteonunun bütün tanrıları

4 Dəqiqəyə oxunur

İsgəndəriyyəni qədim dünyanın intellektual paytaxtı edən nə idi?

Lakin şəhərin qədim irsi qalmaqdadır. Əsrlər boyu İsgəndəriyyə bilik və ideyaların sərbəst mübadiləsinin aparıldığı bir yer idi, böyük İsgəndəriyyə Kitabxanası isə

12 Dəqiqəyə oxunur

Qədim dünyanın on naməlum qəhrəmanı

Hipatiyanın şüurunun parlaqlığından Budikanın qorxmaz üsyanına, Kumaradevinin mədəni idarəçiliyindən Moçizuki Çiyomenin gizli casusluğuna qədər bu məlumatlar antik dövrdə insan süurunun

12 Dəqiqəyə oxunur

Fərhad və Şirin: əslində onlar kim olub?

Əsl adı Seren olan Şirin Fərat çayının aşağı axarındakı Porat, yəni Bozat ölkəsində yaşayırdı. Seren yalnız Şirinin adı deyildi, Aşqli,

2 Dəqiqəyə oxunur

Fironun işığı: Dendera lampaları

Aralarında Erix fon Deniken, Peter Krassa, Raynhard Habek və Erdoğan Ercivanın da olduğu bir çox araşdırmaçı yazar təsvir edilən bu

2 Dəqiqəyə oxunur

Günah və qorxunc rituallarla dolu on qədim festival

Bir çox qədim bayramlarda indi günah hesab edilən elementlər var idi. Bəli, bunlar bu günki standartlara görə qəribə görünə bilən

13 Dəqiqəyə oxunur

Homo Sapiens meymunlardan nə ilə fərqlənir?

Homo sapiens  bir vaxtlar dörd qitəni əhatə edən beş fərqli növdən ibarət olan uzun homininlər silsiləsində sonuncunu təmsil edir. Bu gün biz

7 Dəqiqəyə oxunur

Orta əsrlərin super silahları

Orta əsrlər xeyli müharibələrə, lakin tez-tez diqqətdən kənarda qalan super silahların meydana çıxdığına şahidlik etdi. Bizans ixtirası olan Yunan atəşi

1 Dəqiqəyə oxunur

Kiş şəhər-dövlətinin yarımifik hökmdarı: Enmebaragesi

Şumer bir çox alimlər tərəfindən bəşər sivilizasiyasının beşiyi kimi qəbul edilir. Onun tarixi, müəmma ilə örtülsə də - ilk yazı sistemindən

4 Dəqiqəyə oxunur