Tədqiq və Tətöbbə

İsgəndəriyyəni qədim dünyanın intellektual paytaxtı edən nə idi?

Lakin şəhərin qədim irsi qalmaqdadır. Əsrlər boyu İsgəndəriyyə bilik və ideyaların sərbəst mübadiləsinin aparıldığı bir yer idi, böyük İsgəndəriyyə Kitabxanası isə

12 Dəqiqəyə oxunur

Qədim dünyanın on naməlum qəhrəmanı

Hipatiyanın şüurunun parlaqlığından Budikanın qorxmaz üsyanına, Kumaradevinin mədəni idarəçiliyindən Moçizuki Çiyomenin gizli casusluğuna qədər bu məlumatlar antik dövrdə insan süurunun

12 Dəqiqəyə oxunur

Fərhad və Şirin: əslində onlar kim olub?

Əsl adı Seren olan Şirin Fərat çayının aşağı axarındakı Porat, yəni Bozat ölkəsində yaşayırdı. Seren yalnız Şirinin adı deyildi, Aşqli,

2 Dəqiqəyə oxunur

Fironun işığı: Dendera lampaları

Aralarında Erix fon Deniken, Peter Krassa, Raynhard Habek və Erdoğan Ercivanın da olduğu bir çox araşdırmaçı yazar təsvir edilən bu

2 Dəqiqəyə oxunur

Günah və qorxunc rituallarla dolu on qədim festival

Bir çox qədim bayramlarda indi günah hesab edilən elementlər var idi. Bəli, bunlar bu günki standartlara görə qəribə görünə bilən

13 Dəqiqəyə oxunur

Homo Sapiens meymunlardan nə ilə fərqlənir?

Homo sapiens  bir vaxtlar dörd qitəni əhatə edən beş fərqli növdən ibarət olan uzun homininlər silsiləsində sonuncunu təmsil edir. Bu gün biz

7 Dəqiqəyə oxunur

Orta əsrlərin super silahları

Orta əsrlər xeyli müharibələrə, lakin tez-tez diqqətdən kənarda qalan super silahların meydana çıxdığına şahidlik etdi. Bizans ixtirası olan Yunan atəşi

1 Dəqiqəyə oxunur

Kiş şəhər-dövlətinin yarımifik hökmdarı: Enmebaragesi

Şumer bir çox alimlər tərəfindən bəşər sivilizasiyasının beşiyi kimi qəbul edilir. Onun tarixi, müəmma ilə örtülsə də - ilk yazı sistemindən

4 Dəqiqəyə oxunur

Bəşər tarixində ən ölümcül pandemiyalar

Artıq yola salmağa hazırlaşdığımız COVID-19 pandemiyası miqyasına və təsir gücünə görə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bəşəriyyətin üzləşdiyi ilk və qlobal

11 Dəqiqəyə oxunur

Açılmamış on qədim sirr

Qədim tarix açılmamış sirlərlə doludur, bəziləri itmiş dəfn yerlərindən tutmuş batmış şəhərlərə qədər əsrlər boyu ictimaiyyətin təxəyyülünü ovsunlamışdır. Boston Universitetinin

7 Dəqiqəyə oxunur

Dünyada məlum olan ən qədim qraffiti

Dünyada bizə məlum olan ən qədim qraffitinin izləri qədim Misir sivilizasiyasına gedib çıxır. O, 4000 il əvvəl məbədlərin və sərdabələrin

1 Dəqiqəyə oxunur

Sovet Azərbaycanında submədəniyyətlər

Yazının müəllifi Səid Riad Bakı Slavyan Universiteti yunanşünaslıq məzunudur. Platonun altı dialoqunun (Evtifron, Apologiya, Fedon, Kriton, Teetitos, Politikos) və Mişel

73 Dəqiqəyə oxunur