Tədqiq və Tətöbbə

Soyuq savaşdan sonra ən böyük casus dəyişdirilməsi

Soyuq müharibədən sonra ən böyük casus dəyişdirilməsi hadisəsi 2010-cu ildə Rusiya ilə ABŞ arasında baş verib. Tərəflər SSRİ ilə ABŞ

5 Dəqiqəyə oxunur

Panama kanalı haqda maraqlı faktlar

Panama kanalı iki okeanı - Sakit və Atlantik okeanını bir-biriylə birləşdirir. İlk dəfə kanalın tikilməsi ideyasını XVI əsrdə ispan Vasko

3 Dəqiqəyə oxunur

Sentinellər – XXI əsrin ibtidai icma quruluşunda yaşayan tayfası

Yaşadığımız kompüter, texnologiya əsrində ibtidai quruluşda yaşayan hər hansı insan qrupunun, qəbilənin yaşadığı o qədər inandırıcı olmasa da, hazırda belə

3 Dəqiqəyə oxunur

“Müsəlman masonlar”: Əxilər – ARAŞDIRMA

Türk Fütüvvət təşkilatı – Əxilik – Müsəlman Türk Millətinin sosial-mədəni və sosial-iqtisadi həyatının şəkillənməsində, türk-islam vəhdəti ilə milli kimliyinin formalaşmasında

38 Dəqiqəyə oxunur

Nasist Almaniyası barədə maraqlı faktlar

Heyvanların qorunması. 1933-cü ildə Nasistlər Almaniyada hakimiyyətə gələndən sonra təkcə insanlarla yox, heyvanlarla bağlı problemləri qaydasına qoymağa başladılar.  1934-cü ildə ildə

4 Dəqiqəyə oxunur

ABŞ-a gedən ilk qafqazlılar

Azərbaycanlılar: ABŞ-a gələn ilk azərbaycanlı Mirzə Əli Əkbər adlı şəxs olmuşdur. 7 iyun 1912-ci ildə Böyük Britaniyanın Liverpul dəniz limanından

1 Dəqiqəyə oxunur

Niyə Osmanlı dövlətinə Porta deyilirdi?

Bu adı ona Avropadan olan diplomatlar vermişdi. XVIII əsrdə Osmanlı dövləti, daha doğrusu, İstanbulda sultan sarayı (eyni zamanda, divan)  avropalı

0 Dəqiqəyə oxunur

Kütlələri idarə edən elm

"Kütlə də fərd kimi psixoloji səciyyəvidir" Kütlələr faciəyə səbəb ola bilər, lakin eyni zamanda onlar məntiqli də davrana bilərlər. Alimlər

6 Dəqiqəyə oxunur

Müsəlmanların ilk qibləsi hara olub? Yerusəlim, Məkkə, yoxsa…?

Bu gün dünya əhalisinin təxminən yarısı islam dininə sitayiş edir. Hər bir müsəlman gündə beş dəfə namaz qılır, dinin müxtəlif rituallarına

5 Dəqiqəyə oxunur

Leninin beynini niyə tədqiq edirdilər?

 Elm camiəsində belə bir fikir var ki, dahi insanların beyinləri adi insanlarınkından fərqlidir. Bu nəzəriyyə xüsusilə XX əsrin birinci yarısında

4 Dəqiqəyə oxunur