Tag: Yunansıtan

Parabalanilər – xeyirxah rahiblər, yoxsa terrorçu qrup?

415-ci ildə İsgəndəriyyə küçələri səfil görünüşlü rahiblərin terror meydanına çevrilmişdi. Şəhərin Bizans

5 Dəqiqəyə oxunur