Tag: təpük

Futbolun feminin kökləri, yəni doğum-ölüm ritualları ilə əlaqəsi

Müasir futbol oyununun adı və tarixi ingilis dili və İngiltərə ilə əlaqələndirilsə

7 Dəqiqəyə oxunur