Tag: Ra

Musa Misir fironu Axenatonla eyni şəxs olub?

Bu iddialardan başqa, Musanın misirli memar Senenmut olduğunu iddia edənlər, yəhudilərin Misirdən

7 Dəqiqəyə oxunur

“İlahi göz”ün arxasındakı sirr nədir?

“İlahi göz” (“Tanrının hər şeyi görən gözü” olaraq da bilinir)  məşhur simvoldur.

3 Dəqiqəyə oxunur