Tag: Qacar

Şah Qacarın qətli, Rus kəşfiyyatı və erməni vasitəçiliyi

“Şanlı Ağa Məhəmməd”... Türk-Qızılbaş xəndanı olan Qacarlar sülaləsinin hökmranı Ağa Məhəmməd şahı

11 Dəqiqəyə oxunur