Tag: poltika

Siyasət, yoxsa politika? İqtisadiyyat, yoxsa oykonomia?

Siyasət sözü – ərəb dilində 1) heyvanları əhliləşdirmək, onlara qulluq göstərmək, konkret

12 Dəqiqəyə oxunur