Tag: paralel yapı

“Fuatavni” mübhəmi

Tarixdə gələcəkdə baş verəcək hadisələri qabaqcadan xəbər verənlər haqqında çox danışlıb. Nostradamus,

4 Dəqiqəyə oxunur