Tag: İsmailiyyə

Tamplier – İsmailiyyə əlaqələri / TƏRCÜMƏ

Tamplier təriqəti üzərində İsmailiyyə/Sabbahiyyə təsirinin nə dərəcədə olduğu bəllidir. İsmaililərin Fatimilər üzərindən Siciliyaya gəldiyini və "Mafia"nın yaranmasında

8 Dəqiqəyə oxunur