Tag: islam

UNO dinləri

Bunlardan başqa, UNO dinlərinə, ümumiyyətlə Yeni Əsr dinlərinə misal olaraq, haqqında bir

10 Dəqiqəyə oxunur

Niyə yəhudilər və müsəlmanlar donuz əti yemirlər?

Hələ Tövratda (e.ə.IX əsr) donuz natəmiz heyvan kimi xatırlanırdı. Yəhudilərdə donuzə nifrət

1 Dəqiqəyə oxunur

Niyə müsəlmanlar və yəhudilər donuz ətindən imtina etdilər?

Tarix göstərir ki, əslində donuz əti Yaxın Şərqdə də bir vaxtlar, daha

2 Dəqiqəyə oxunur

Müsəlmanların ilk qibləsi hara olub? Yerusəlim, Məkkə, yoxsa…?

Bu gün dünya əhalisinin təxminən yarısı islam dininə sitayiş edir. Hər bir

5 Dəqiqəyə oxunur