Tag: Frane Selak

Əzrayılla “kəllə-kəlləyə gələn” adam – Frane Selak

Bu, yeddi dəfə ölümlə üz-üzə gələn və hər dəfəsində də üzüağ çıxan,

2 Dəqiqəyə oxunur