Tag: akif mustafa koçyiğit

“Fuatavni” mübhəmi

Tarixdə gələcəkdə baş verəcək hadisələri qabaqcadan xəbər verənlər haqqında çox danışılıb. Nostradamus,

5 Dəqiqəyə oxunur