Tag: Ağaməhəmməd şah Qacar

Şah Qacarın qətli, Rus kəşfiyyatı və erməni vasitəçiliyi

“Şanlı Ağa Məhəmməd”... Türk-Qızılbaş xəndanı olan Qacarlar sülaləsinin hökmranı Ağa Məhəmməd şahı

11 Dəqiqəyə oxunur

Molla Pənah Vaqif – gözəllik şairinin ziddiyyətli siyasi portreti – ARAŞDIRMA

Qacarın Qarabağa hücum niyyəti olmayıb. Çünki İbrahimxəlil xan da daxil, bir çox

5 Dəqiqəyə oxunur