Tag: Taumata

Hərflərin nizamsız düzülüşü, yoxsa coğrafi ad?

Taumatafakatanqihanqakoauauotamateaturipukakapikimaunqahoronukupokaifenuakitanatahu - bu, heç də hərflərin kortəbii ardıcıllığından əmələ gəlmiş söz deyil, Yeni

1 Dəqiqəyə oxunur