Tag: stilyaqa

Sovet Azərbaycanında submədəniyyətlər

Yazının müəllifi Səid Riad Bakı Slavyan Universiteti yunanşünaslıq məzunudur. Platonun altı dialoqunun

73 Dəqiqəyə oxunur