Tag: Sarah Sartjie Baartman

“Hottentot Venerası”nın eybəcər taleyi

Bu yazı, bir insan həyatının - doğuşdan ölümünədək - nə qədər əzab

2 Dəqiqəyə oxunur