Tag: Samhain

Hallouinin mənşəyi və Samhainin tarixi

Hallouinin (Halloween) bu günkü İrlandiyada 5000 ildən çoxdur ki, qeyd olunur. Lakin

4 Dəqiqəyə oxunur