Tag: şahzadə

Xutulun: monqol döyüşçü şahzadə

Sonrakı dövrlərdə o, tarixin yaddaşında itdi. Lakin 1710-cu ildə fransız yazıçısı Fransua

3 Dəqiqəyə oxunur