Tag: rübai

İlk azərbaycanlı şahmatçı qadın –Məhsəti Gəncəvi

Söhbət Azərbaycanın görkəmli şairəsi Məhsəti Gəncəvidən gedir. M.Gəncəvinin adı, ümumiyyətlə, bir çox

5 Dəqiqəyə oxunur