Tag: rübai

İlk azərbaycanlı şahmatçı qadın – Məhsəti Gəncəvi

Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. Çox

5 Dəqiqəyə oxunur