Tag: qriqoryan

Erməni qıpçaqlar: kimdir onlar, itmiş türk boyu?

Ermənilər kiçik və önəmli heç bir mədəniyyət göstəricisinə malik olmayan etnos kimi

10 Dəqiqəyə oxunur