Tag: qaynar nöqtələr

Dünyanın mübahisəli və tanınmamış əraziləri

Dövlətlər arasında sərhədlər siyasi xəritələrdə çox açıq-aydın şəkildə göstərilir. Lakin bu gün

6 Dəqiqəyə oxunur