Tag: polkovnik

Türkiyə ordusunda polkovnik rütbəsinədək yüksəlmiş qazaxlı: MƏMMƏD QAZAX

Məmməd Qazax, başqa adla Gülməmməd Məmmədağa oğlu Gülməmmədov 1899–cu ildə Qazax mahalının Salahlı kəndində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Mənsub

10 Dəqiqəyə oxunur