Tag: peyğəmbər

Dalğalar üzərində gəzinti: Oriona aid olan yetənəklər necə İsaya aid edilib?

İsanın Qaliley dənizi üzərində gəzməsi hadisəsi xristianlığın ən məşhur möcüzələrindən biridir. Hər

2 Dəqiqəyə oxunur