Tag: Peters-Gall

İstifadə etdiyimiz xəritə gerçək dünya xəritəsidirmi?

Dünyamız hər zaman qlobal güclərin mübarizəsinə səhnə olub. Media, iqtisadiyyat, siyasət və

6 Dəqiqəyə oxunur