Tag: palıd vedrəsi müharibəsi

Tarixin qəribə müharibələri

Lijar-Fransa müharibəsi 1883-cü ildə İspaniya kralı XII Alfonso Parisə səfər edən zaman

4 Dəqiqəyə oxunur