Tag: özünəvurğunluq

Narsiss əfsanəsi: qədim şairlər və ilk şeir nümunələri

Yunan mifologiyasında Narsiss əfsanəsi (Narcissus) özünəməxsus yer tutur. Bu hekayə, belə düşünülür

2 Dəqiqəyə oxunur