Tag: ortodoks

Slavyan sivilizasiyasının mənəvi ataları: Kirill və Mefodi

Bu, bir həqiqətdir ki, Şərqi Avropa dini və mədəni cəhətdən formalaşmasına görə

2 Dəqiqəyə oxunur