Tag: Orta Şərq

Yanlış gedən nə oldu?

                                                        ÖN SÖZ Bernard Luis (Bernard Lewis) Orta Şərq üzrə ən

30 Dəqiqəyə oxunur