Tag: Odissi

Hind rituallarında səkkiz müqəddəs rəqs

Kökləri qədim ənənələrə söykənən bu müqəddəs rəqslər zaman və sərhədləri aşaraq bütün

11 Dəqiqəyə oxunur