Tag: Odin

Odin yoxsa Müqəddəs Nikolay?

Bütün bütpərəst ənənələrdə tanrılar qismən xeyirxah, qismən isə şər hesab olunur, eynən

3 Dəqiqəyə oxunur

Paqanizm və səmavi dinlərdə Tanrının adları

"Böyük Edda"dakı poemalardan biri olan "Qrimnir Nitqləri"ində (Grímnismál) Odinin 60-a yaxın adı

9 Dəqiqəyə oxunur

Şimal paqanizmi və xristianlıq

Bir tanrının ölümü, tanrıların ölməz və yenilməz olduğuna dair ümumi inancdan maraqlı

4 Dəqiqəyə oxunur

Günlərin adlarının ilahi mənşəyi

Bu gün istifadə etdiyimiz yeddi günlük həftə təqviminin kökləri bir çox mədəniyyətlərdə

2 Dəqiqəyə oxunur