Tag: muzey

İsgəndəriyyəni qədim dünyanın intellektual paytaxtı edən nə idi?

Lakin şəhərin qədim irsi qalmaqdadır. Əsrlər boyu İsgəndəriyyə bilik və ideyaların sərbəst mübadiləsinin

12 Dəqiqəyə oxunur

Dünyanın ən yaxşı muzey və qalereyaları

Muzey və qalereyalar bəşəriyyətin maddi və mənəvi irsini özündə ehtiva edən ən

9 Dəqiqəyə oxunur