Tag: Min sülaləsi

Şərqin Kolumbu: əsirlikdən admirallığa yüksəlmiş müsəlman xədim

Orta əsrlər tarixinin ən böyük dəniz donanması olan “İmperial Ming Armadası”nın komandanlığı

28 Dəqiqəyə oxunur