Tag: Lizard

Qədim sürünənlər: 7000 yaşlı Ubaid kərtənkələ adamlarının cavabsız sirri

Tarixdə hakim fikir bundan ibarətdir ki, dünyada ilk insan sivilizasiyası indiki İraq

3 Dəqiqəyə oxunur