Tag: jews

Tarixin ilk terror təşkilatı: “Sikari”lər

"Sikari" (Sicarii) sözünün mənası latıncadan tərcümədə "xəncər" anlamını verir. Onlar eramızın I

3 Dəqiqəyə oxunur