Tag: Homo Ergaster

Homo Sapiens meymunlardan nə ilə fərqlənir?

Homo sapiens  bir vaxtlar dörd qitəni əhatə edən beş fərqli növdən ibarət olan

7 Dəqiqəyə oxunur