Tag: Hay

“Böyük Ermənistan” ideologiyasının mifoloji əsasları

İdeologiya cəmiyyətin maraqlarını, dünyagörüşünü, ideallarını ifadə edən ideyalar sistemi, məqsədləri və hədəfləri

26 Dəqiqəyə oxunur