Tag: harimtu

Fahişəliyin müxtəsər tarixi

Fahişəlik insan cəmiyyəti yaranandan bu günədək var olan bir anlayışdır. Fahişəliyin tərifinə

27 Dəqiqəyə oxunur