Tag: fallus

Bədnəzərdən qorunmaq: qoruyucu simvollar və talismanlar

Bədnəzərə inam coğrafi sərhədləri aşan dünya miqyasında bir fenomendir. Türkcə nazar, ərəbcə

4 Dəqiqəyə oxunur