Tag: Evklid

Orfey. Delfi məbədi

Zamanla bu qardaşlıq sistemi Romada korporasiyalarda və “Collegia”da özünü biruzə verməyə başladı.

9 Dəqiqəyə oxunur

İsgəndəriyyəni qədim dünyanın intellektual paytaxtı edən nə idi?

Lakin şəhərin qədim irsi qalmaqdadır. Əsrlər boyu İsgəndəriyyə bilik və ideyaların sərbəst mübadiləsinin

12 Dəqiqəyə oxunur