Tag: Enlil

Şumer panteonu: müqəddəs yeddilik

An: cənnətin ağası Şumer panteonunun ən əsas tanrısı An (Akkadlılara görə isə

1 Dəqiqəyə oxunur