Tag: dani

Danışılan dilə görə rəng alqısı dəyişir

İnsan gözü fiziki olaraq milyonlarla rəngi alqılaya bilir. Lakin hər birimiz bu

3 Dəqiqəyə oxunur