Tag: Adonis

Niyə yəhudilər və müsəlmanlar donuz əti yemirlər?

Hələ Tövratda (e.ə.IX əsr) donuz natəmiz heyvan kimi xatırlanırdı. Yəhudilərdə donuzə nifrət

1 Dəqiqəyə oxunur