Tag: əshabi-kəhf

“Əshabi-Kəhf” – yeddi yatmış əfsanəsi: tarixdə olmuş hadisə, yoxsa sadəcə əfsanə?

Yeddi yatmış mağarası və ya Əshabi-Kəhf mağarasının adı "Qurani-Kərim"in 18-ci surəsinin ("Kəhf"

4 Dəqiqəyə oxunur