Tag: Sentinellər

Sentinellər – XXI əsrin ibtidai icma quruluşunda yaşayan tayfası

Yaşadığımız kompüter, texnologiya əsrində ibtidai quruluşda yaşayan hər hansı insan qrupunun, qəbilənin

3 Dəqiqəyə oxunur