Tag: Molla Pənah Vaqif

Gürcü xəyanəti, sapı özümüzdən olan baltalar, zəhərlənən Azərbaycan xanı – ARAŞDIRMA

Şəki. Hüsеyn xan Müştağın iqamətgahı оlan imarətdən bir nəfər gecənin qaranlığında həyətə

7 Dəqiqəyə oxunur

Molla Pənah Vaqif – gözəllik şairinin ziddiyyətli siyasi portreti – ARAŞDIRMA

Qacarın Qarabağa hücum niyyəti olmayıb. Çünki İbrahimxəlil xan da daxil, bir çox

5 Dəqiqəyə oxunur