Tag: Krit adası

Minos: ilk Avropa sivilizasiyası

Bəlkə də, minoslular elə finikiyalılar olub? Hansı ki, bu finikiyalılar ilk dənizçilər

12 Dəqiqəyə oxunur