Tag: karatel dəstələri

Cəllad Şiqalyov qardaşları

Vasili və İvan Şiqalyov qardaşları öz işlərinin əsl peşəkarı olublar və buna

5 Dəqiqəyə oxunur