Tag: indigo

İndiqo uşaqlar

İndiyə qədər elm hesab edirdi ki, Homo Sapiens təkamülün ən yüksək dərəcəsidir.

7 Dəqiqəyə oxunur