Tag: honqkonq qripi

Bəşər tarixində ən ölümcül pandemiyalar

Artıq yola salmağa hazırlaşdığımız COVID-19 pandemiyası miqyasına və təsir gücünə görə İkinci

11 Dəqiqəyə oxunur